Orta Gerilim Nedir?

Dünyanın birçok yerinde elektrik üretim santralleri vardır. Bunların birçoğu barajlar iken, bir kısmı da rüzgâr enerjisiyle çalışır. Diğer taraftan da nükleer enerji santralleri de bulunmaktadır. Bu kesimlerde üretilen enerjileri kullanılacak yerlere iletmek gerekmektedir. Yani üretilen enerjiyi doğru bir biçimde dağıtmak gerekmektedir. Burada iletim için kullanılan şebekelere iletişim şebekeleri, dağıtım da kullanılan şebekelere de dağıtım şebekeleri ismi verilir.

Elektrik şebekeleri gerilimlere göre sınıflandırılır. Alçak gerilim şebekeleri, orta gerilim şebekeleri, yüksek gerilim şebekeleri ve çok yüksek gerilim şebekeleri olarak 4 kısımda sınıflandırılır. Yerleşim yerlerinden tutun da sanayi yerleri, yollar gibi bölgeler dağıtım şebekelerini oluşturmaktadır.

Kullandıkları Gerilimlere Göre Elektrik Şebekeleri

Birçok sektörde olduğu gibi elektrik sektöründe de birtakım sıralamalar söz konusudur. Yani belli bir noktaya kadar olanlara şu, belli bir noktaya kadar olanlar bu şeklinde. İşte elektrik enerjisini bu şekilde sınıflandırmamız gerekirse durum aşağıdaki gibi olur;

  • Alçak gerilim şebekeleri (0-1 kV arası)
  • Orta gerilim şebekeleri (1kV-35kV arası)
  • Yüksek gerilim şebekeleri (35kV-154kV arası)
  • Çok yüksek gerilim şebekeleri (154kV ve üzeri)

Burada Orta Gerilim 1000 volt ile 35000 volt arasındaki gerilim şebekeleridir.

Orta Gerilim Şebekeleri Özellikleri

Orta gerilim şebekeleri, yüksek ve çok yüksek gerilim şebekeleri ile alçak gerilim şebekelerini birbirine bağlamak için kullanılmaktadır. Yüksek gerilim enerjilerin direkt olarak iletim şebekelerine aktarılması yani direkt olarak abonelere verilmesi hem izolasyona hem de güvenlik açısından uygun değildir. Bu nedenle yüksek gerilim şebekeleri üzerinde yapılan işlemler ile uygun değerlere indirgenir ve orta gerilim şebekelerine bağlanır. Orta gerilim şebekeleri genel olarak küçük şehirler ve sanayi bölgelerine elektrik enerjisi taşıma işleminde kullanılır. Orta gerilim hatlar, şehir girişlerinde yer alan dağıtım trafolarına bağlanır ve buradan da abonelere verilir.

Ülkemizde orta gerilim şebekelerinde 10, 15 ve 33 kV gerilimler kullanılır. Orta gerilimler, kullanılan enerji nakil hatlarının uzunluğuna göre hat gerilim tespit edilir. Burada şu genellemeyi yapabiliriz. 10 km uzunluğa kadar olan hatlarda 3 ile 10 kV, 20 ile 30 km arası hatlarda 10 ile 20 kV ve 30 ile 70 km arası hatlarda da 20 ile 35 kV gerilimler kullanılır. Daha uzun hatlarda ise yüksek gerilimler kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir